GREAT DANE

گریت دین گاهی «الهه زیبایی سگ‌ها» شناخته می‌شود. گریت دین در آلمان و به خاطر ظاهر برازنده، جثه‌ی بزرگش و توانایی شکار که تمام ویژگی‌های مهم از منظر زمین‌داران بود، پرورش‌یافته است. این خصوصیات امروزه این ‌نژاد را در آمریکا و حتی در بسیاری از فرهنگ‌ها مشهور ساخته است. مثل «اسکوبی دو» شخصیت کارتونی حناباربرا، «مارمادوک» شخصیت کمدی روزنامه و «آستر» در شوی تلویزیونی جت سانز.

گریت دین
ارتفاع (نر):۷۶ تا ۸۹ سانتی‌متر
ارتفاع (ماده):۷۶ تا ۸۴ سانتی‌متر
وزن (نر):حدود ۴۵ کیلوگرم
وزن (ماده):حدود ۴۵ کیلوگرم
طول عمر:۷ الی ۱۰ سال
کشور مبدأ نژاد:آلمان
ثبت توسط AKC:۱۸۸۷ میلادی
محبوبیت در یورپت:۱۴ ام
رفتار با کودکان:بهتر است با نظارت باشد