PERSIAN CAT

گربه پرشین دارای جثه‌ای معمولی تا بزرگ، بدنی خوش‌فرم و متوازن و نگاهی شیرین و دل‌نشین است. سری بزرگ و گرد دارد، گوش‌هایی کوچک و در مقایسه با سایر نژادها از دم کوتاهی برخوردار است.

گربه پرشین نژادی قدیم است. اصلیت این نژاد به منطقه مزوپوتامیا بازمی‌گردد، منطقه‌ای که بعدها به نام پارس وهم اکنون به نام ایران شناخته می‌شود.

گربه پرشین
وزن:۳٫۵ تا ۷ کیلوگرم
طول عمر:۱۲ الی ۲۰ سال
کشور مبدأ نژاد:ایران
رفتار با کودکان:خوب
پوشش:بلند
اندازه دم:کوتاه