سلامتی
  • نژاد

    پرشین کت-هیمالین-سیامی-اسکاتیش

  • جنسیت

  • لوکیشن

    تهران

  • رنگ

سگ
سن:2 ماه
شناسنامه:دارد
واکسیناسیون:انجام شده
انگل زدایی:انجام شده
وارداتی:بله
ارسال به سراسر کشور:بله