سلامتی
 • نژاد

  پرشین کت

 • جنسیت

  ماده

 • لوکیشن

  کرج

 • رنگ

  سفید

سگ
سن:2 ماه
شناسنامه:ندارد
واکسیناسیون:انجام نشده
انگل زدایی:انجام شده
وارداتی:خیر
ارسال به سراسر کشور:بله